Op onze website gebruiken wij cookies die door zowel EBPI als derde partijen worden geplaatst, om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om onzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op 'Cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord. Wilt u meer informatie over de cookies wie wij gebruiken? Lees dan onze Privacyverklaring.

Nieuws

EBPI in Elsevier over digitalisering van de overheid

Algemeen directeur Coen Egberink geeft in onderstaand interview onze visie op de digitalisering van de overheid en haar veranderende rol. 

Snelle digitalisering van de overheid vraagt om korte sprints

"Veel digitaliseringsprojecten bij de overheid lopen averij op omdat er de neiging is vooraf volledig te willen bepalen wat er over vijf of acht jaar noodzakelijk is. Maar dat is met de snelheid van de technologische ontwikkeling onmogelijk. Overheid en marktpartijen kunnen veel meer agile gaan samenwerken; in korte sprints. Daardoor blijven we flexibel en kunnen we inspelen op veranderende eisen en mogelijkheden." Dat zegt Coen Egberink, algemeen directeur van EBPI. EBPI is specialist in keteninformatisering en werkt veel voor de overheid. Egberink kiest voor een positieve benadering: "Laten we leren van wat er goed gaat bij de digitale transformatie van de overheid en laten we - bijvoorbeeld bij wet- en regelgeving- kijken naar wat wèl kan in plaats van wat niet kan." 

Waarom gaat agile werken zorgen voor een betere transformatie van de overheid?

"Bij de digitalisering van de overheid gaat het niet altijd goed, maar laten we leren van de voorbeelden waar het wel goed gaat. EBPI is betrokken bij diverse transformatieprojecten bij de overheid. We zijn er van overtuigd dat de Triple Helix-benadering (met betrokkenheid van publieke en private sector en wetenschap) werkt als iedereen daarin zijn eigen rol kan spelen. We willen nu van tevoren gedetailleerd bepalen wat we over vijf jaar of langer krijgen. Ik pleit ervoor om ook transformaties bij de overheid te organiseren in kortere sprints, voor flexibiliteit. De overheid moet daarin de regie voeren door randvoorwaarden te bepalen en door de certificering van afsprakenstelsels, zoals bij MedMij. Bij SBR (Standard Business Reporting) hebben we gezien hoe we met standaardisering miljoenen kunnen besparen."

Moet de overheid dan niet vooraf bepalen wat er moet worden geleverd?

"Natuurlijk moet de overheid een duidelijke vraag formuleren, maar veel minder gedetailleerd. De veranderingen gaan zo snel, dat we nu nog niet kunnen bedenken wat er over vijf jaar nodig is en mogelijk is. Daar moet je dus je proces, de samenwerking en de afspraken op inrichten. En dat geldt ook voor nieuwe wet- en regelgeving. Die wordt nu vaak 'ingebakken' terwijl een project al loopt. Denken vanuit de huidige juridische beperkingen belemmert innovatie. Kunnen we niet vaker in een experimentele fase starten, met de bestaande wet- en regelgeving als startpunt, waarbij je gezamenlijk ontdekt wat er kan binnen bestaande regels en waarvoor nieuwe regels moeten worden gemaakt?"

Hoe gaat digitalisering de rol van de overheid veranderen?

"Als je een toneelstuk uit de jaren zestig op DVD zet, dan ben je nog niet goed geautomatiseerd. Het is immers nog steeds hetzelfde lineaire toneelstuk. Terwijl het ook heel anders kan. Dat geldt ook voor de rol van de overheid. Moeten we het wel blijven doen, zoals we gewoon zijn om het te doen? We moeten nog steeds naar het stadhuis om ons fysiek te legitimeren, terwijl dat allang digitaal kan. De rol van de overheid als eigenaar en controleur van data zal ingrijpend veranderen. Burgers voelen zich steeds meer eigenaar van hun data en willen bepalen wie er wel of niet toegang heeft tot die data en voor hoe lang. Als we blockchains ontwikkelen met een consent-achtige toepassing, dan kunnen burgers en bedrijven voortaan zelf bepalen wie er bij hun data mag. Die verandering zorgt voor grote veranderingen bij de e-overheid, e-bank, e-accountant. Hun administratieve en controlerende rol verdwijnt. Transparantie dwingt organisaties tot ingrijpende veranderingen en maakt de burger baas van zijn eigen dossiers. Dat creëert nieuwe spanningsvelden tussen de overheid en andere instituties enerzijds en de burger anderzijds. En daar moeten overheid, markt en wetenschap (Triple Helix) een oplossing voor ontwikkelen."

Welke technische ontwikkelingen zullen de transformatie van de overheid beïnvloeden?

"We moeten bereid zijn om processen af te stemmen op de adoptie van nieuwe technologieën. Er is zoveel data beschikbaar dat we hulp nodig hebben om dat te verwerken. Medisch specialisten kunnen beter werken als zij wereldwijd beschikbare data kunnen benutten om tot een beter behandelplan te komen. En dat geldt voor heel veel beroepen. Blockchain neemt in razend tempo administratieve lasten weg en Internet of Things zorgt er voor dat informatie steeds vaker van systeem naar systeem verloopt. Daar moet de overheid bepalen onder welke voorwaarden informatie mag worden gedeeld.

We denken nu nog vaak in informatieketens, maar in de nabije toekomst zal het steeds vaker gaan over een 'qualified ring' met informatie waarvan we moeten bepalen wie dit er wanneer af mag halen of op mag zetten. De overheid is dan niet langer de controleur van de administratie, maar de hoeder van een informatie-gestuurde omgeving."

 EBPI In Elsevier

Project Single Window voor maritiem en lucht succesvol afgerond

Na jaren van intensieve voorbereiding, realisatie, implementatie en samenwerking tussen betrokken partijen is het project Single Window voor maritiem en lucht vrachtverkeer (SW) succesvol afgerond. Het project heeft ertoe geleid dat maritieme en luchtvracht meldingen voor grensoverschrijdend vervoer voor Douane, Grensbewaking (Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie) en havenautoriteiten elektronisch kunnen worden aangeleverd.

Samenwerking

Rijkswaterstaat heeft zes jaar aan het SW gewerkt, in nauwe samenwerking met de Douane, de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, Logius en de ministeries van Justitie & Veiligheid, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat. Ook is er afgestemd met betrokken maritieme en luchtvracht marktpartijen. EBPI is verantwoordelijk voor het bouwen van het SW platform en het realiseren van de technische verbinding tussen marktpartijen en het Single Window. Ook zorgen we ervoor dat de dagelijkse berichtenstroom tussen schepen en vliegtuigen enerzijds en douane en (lucht-)havenautoriteiten anderzijds veilig, efficiënt en snel verwerkt wordt. 

35.000 tot 40.00 berichten

Ongeveer 800 bedrijven maken gebruik van het SW. Op dit moment verwerken we op doordeweekse dagen 35.000 tot 40.000 berichten via het SW. Sinds 1 mei 2018 is het SW volledig operationeel, zowel voor de verplichte meldingen over het vervoermiddel en personen aan boord als voor de ladingmeldingen (zowel maritiem als luchtvracht) voor de Douane. 

 SW760

 

EBPI is winnaar van de IBM Outstanding Cognitive Solution Award 2018

EBPI heeft op 20 juni de IBM Outstanding Cognitive Solution Award 2018 gewonnen, voor brede inzet van nieuwe en bestaande technologie in de dienstverlening. EBPI breidt onder andere haar portfolio uit met een nieuw betaalplatform om klanten een flexibel, robuust en veilig platform te bieden voor betaaldiensten. Ze hebben hierbij gekozen voor IBM Financial Transaction Manager op een mainframe van IBM. Inspelend op de veranderende wet- en regelgeving en toepassingen als instant payments is EBPI klaar voor nieuwe dienstverlening.

Er was een geïntegreerd systeem nodig dat een SWIFTNet-verbinding ondersteunt. Beveiliging is daarbij key vanwege de hoge eisen van SWIFT en de GDPR. Daarom heeft EBPI gekozen voor IBM LinuxONE Rockhopper server. Dit is een zeer veilig, betrouwbaar en volledig schaalbaar platform, dat kan meegroeien naar de toekomst.

Coen Egberink, algemeen directeur bij EBPI, legt uit: "We zijn van mening dat onze capaciteiten perfect passen bij de financiële sector. We hebben besloten om een betalingsverwerkingsservice van SWIFT Service Bureau aan te bieden, maar dat betekende dat we onze IT-infrastructuur enigszins moesten aanpassen. Met het nieuwe geïntegreerde systeem hebben we een zeer hoge beschikbaarheid en nagenoeg geen downtime. Bovendien voldoen we hiermee aan alle beveiligings- en compliance eisen, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.''  

Naast de toepassing van IBM technologie wordt in de payment dienstverlening ook gebruik gemaakt van Hyperledger Blockchain technologie en Watson AI capaciteiten vanuit Bleumix. 

''We zijn erg blij met deze award,'' aldus Coen Egberink. ''Het betekent zichtbaarheid over de gehele breedte van onze dienstverlening, die te allen tijde veilig en betrouwbaar moet zijn.'' 

 Lees hier het hele artikel:  https://www.ibm.com/case-studies/ebpi-watson-financial-services 

Ibmprijs 2

EBPI joined the worlds biggest blockchain hackathon

Our team joined the worlds largest Blockchain Hackathon in 2018. Check out the aftermovie of this epic event and find out how we used blockchain to make the world a little better.

Dbh2018website

EBPI wint opdracht voor digitale ZoetermeerPas

EBPI heeft samen met pasleverancier IDCARDplaza de aanbesteding van de gemeente Zoetermeer gewonnen om de digitale stadpas te ontwikkelen. Voor deze ZoetermeerPas maakt EBPI gebruik van blockchain technologie. Ook komt er een app, die het gebruik van de digitale pas nog makkelijker zal maken. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de overgang van papieren cheques naar digitaal tegoed op de ZoetermeerPas. 

Wethouder Taco Kuiper (Sociale Zaken) startte gisteren samen met beide directeuren van de samenwerkingspartners officieel de samenwerking. Kuiper is positief over de voortgang van het project. 'Digitalisering van de ZoetermeerPas betekent veel meer gebruiksgemak voor de ZoetermeerPashouders'. 

Coen Egberink (directeur EBPI) en Peter van Es (directeur IDCARDplaza) zijn blij dat de keuze op hen is gevallen. 'EBPI is een ICT-dienstverlener met veel ervaring in het realiseren van dit soort projecten, die gaan om betrouwbare, veilige en snelle elektronische informatie-uitwisseling. De gemeente Zoetermeer is een van de voorlopers in het gebruik van een blockchain oplossing voor een stadspas. Wij zien er erg naar uit om dit mooie project met IDCARDplaza en de gemeente Zoetermeer te realiseren', aldus Egberink. 

De ZoetermeerPas is er voor inwoners van Zoetermeer met een laag inkomen. Pashouders krijgen korting op leuke, sportieve, leerzame en culturele activiteiten. 

Overeenkomst Digitalisering Zoetermeerpas 300Dpi 0015

'Benader digitalisering vanuit de hele keten'

In een interview met ICT/Magazine pleit onze directeur Coen Egberink voor een gezamenlijke aanpak en financiering door overheden en het bedrijfsleven van digitalisering. "Samenwerken kan nog heel veel efficiency- en effectiviteitswinst opleveren". 

Nederland ICT roept de overheid in haar manifest op tot grotere daadkracht. Coen Egberink, Algemeen Directeur van EBPI, is het daar volmondig mee eens. "Maar," voegt hij daaraan toe, "er zijn al de nodige digitale successen. Laten we daar vooral op voortbouwen."

Egberink noemt het SBR-programma (Standard Business Reporting). "Dit programma, dat wij onder regie van Logius ondersteunen, heeft aangetoond dat je gezamenlijk met een fractie van de kosten veel meer informatiestromen kunt faciliteren, dan wanneer je dat als partijen zelfstandig zou doen. Denk ook aan het GDI initiatief (generieke digitale infrastructuur) waar standaarden, producten en voorzieningen gezamenlijk worden gebruikt door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. Zeker moeten wij elkaar blijven uitdagen, zowel overheid als bedrijfsleven. Maar laten we de bestaande diensten, initiatieven en mogelijkheden gebruiken om invulling te geven aan de gewenste versnelling en uitbreiding van ketens, daarbij ook kijkend naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën als Blockchain waar we reeds operationeel werkende oplossingen voor hebben binnen EBPI."

Lees hier het hele interview.

EBPI bij J-Fall 2017

Heerlijke koffie, frunnik fidget cubes, goed gezelschap en gele ballonnen: het was druk op onze stand tijdens J-Fall! Je kon bij ons online je gegevens achterlaten voor meer informatie over:

- een kennissessie (eerste kwartaal 2018)
- een gratis boek over blockchain
- deelname aan de Dutch Blockchain Hackathon

Maar… vanwege problemen met wifi zijn niet alle gegevens opgeslagen. Computer says no! Gelukkig is hier de herkansing; vul op http://bit.ly/ebpi-jfall alsnog het formulier in en dan kunnen wij voor je aan de slag!

 Jfall2017

Van student tot bevlogen werknemer - mijn verhaal bij EBPI

Als laatstejaars Informatica student wist ik nog niet waar ik naartoe wilde of wat ik precies wilde doen binnen de wereld van software engineering. Mijn focus lag enkel bij het behalen van een bachelor, zonder nog te weten waarvoor ik het precies nodig had. Om toch nog een beetje voorbereid te zijn, hield ik mijn LinkedIn-account bij met de vaardigheden die ik mezelf aanleerde gedurende mijn studie. Dit kwam goed van pas, want zoeken naar een afstudeerplek was niet meer nodig: ik werd uitgenodigd voor een gesprek bij EBPI. Een bedrijf waar ik nog nooit van gehoord had, gespecialiseerd in "ketenautomatisering", waar ik tevens nog nooit van gehoord had… maar het klonk belangrijk en moeilijk. Na deze 'diepgaande analyse', ging ik akkoord.

Uit het gesprek bleek dat EBPI inderdaad een set zeer cruciale systemen onder haar hoede had, in opdracht van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Al snel begon ik aan de afstudeeropdracht. Wat mij vooral opviel in deze periode, was de tijd die mensen voor je vrijmaakten. Letterlijk iedereen binnen het bedrijf die ik nodig had voor de opdracht was meer dan bereid om hun steentje bij te dragen. De feedback was behulpzaam en er was veel kennis aanwezig bij collega's. Naast goede begeleiding, een prettige werksfeer en vrijheid binnen de opdracht, was mijn studentenhartje berooft door de geweldige lunch. Hoewel ze een beetje te oud voor me zijn, durf ik te zeggen dat we de leukste lunchdames hebben van ieder IT-bedrijf. Oh ja, en ik slaagde. Dat was ook leuk.

Na het afstuderen kreeg ik een baan aangeboden bij EBPI. In het begin was ik bang dat er op mij neer gekeken zou worden als pas afgestudeerde HBO-er die net komt kijken als junior software developer. Niets was minder waar: De feedback die ik krijg is erg leerzaam, en er is ook nog ruimte voor een eigen stijl. Na het volgen van een interne cursus heb ik het Oracle Certified Associate (OCA) 8 examen gehaald wat mijn skills in het ontwikkelen met Java heeft verbeterd. Daarnaast heb ik gefungeerd als Scrummaster in een tijdelijk team, een bijrol waar ik nu tevens voor gecertificeerd ben. Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor een stuk software waar iedereen in heel Nederland mee te maken krijgt. Dat is toch gaaf!?

Al met al merk ik dat er hier kansen genoeg zijn, gecombineerd met een erg leuke werksfeer. Naast het dagelijkse werk behoren leuke activiteiten zoals borrels en snacks. Tevens zijn collega's ook erg actief in het organiseren van activiteiten. Met deze mensen ben ik ook na werktijd nog in voor een feestje. Terugblikkend op het laatste bedrijfsuitje, kan ik zeggen dat ik me ook niet hoef in te houden om nog een glaasje te nemen. De grappen waren nog nét iets grover dan tijdens de lunch.

Mijn gevoel zegt me dat ik me hier voorlopig nog kan blijven ontwikkelen in mijn vakgebied. Dat zal ik ook zeker blijven doen. Misschien kan ik binnenkort zelfs de nieuwe rekruten opleiden voor OCA 8. Dus, als je een leuke uitdaging zoekt in een gezellige ploeg, zou ik zeker niet verder zoeken.

Kevin Kerkhoven, junior software ontwikkelaar

SBR wint voor 2e keer Europese prijs

Het Nederlandse Standard Business Reporting (of SBR) programma heeft de prijs voor Europese Best Practice in de wacht gesleept in de categorie 'innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen' bij de European Public Sector Award 2017. Diezelfde prijs is in 2015 ook uitgereikt aan SBR.

De European Public Sector Award (hierna EPSA) beoordeelde voorbeelden van innovatie in publieke dienstverlening en beleidsontwikkeling voor complexe, moeilijk te adresseren en vaak multidimensionale uitdagingen. Uit 150 inzendingen vanuit 30 landen is het SBR project samen met 33 andere inzendingen als best practice aangewezen. In de categorie Europees en Nationaal niveau was SBR een van de 13 winnende bijdragen.

Rol EBPI
Het SBR Programma (onderdeel van Logius) is een initiatief van de overheid, maar wordt in nauwe samenwerking met marktpartijen vormgegeven. EBPI is een van die marktpartijen. Bovendien zorgt EBPI ervoor dat de SBR-berichten via Digipoort uitgewisseld kunnen worden. Dat is de ICT-centrale voor berichtenverkeer voor de overheid, waarvan EBPI ook de ontwerper, leverancier en beheerder is. Ook de keteninformatiediensten die over de Digipoort voorziening gaan, worden door EBPI geleverd.

Miljoenen berichten
Op dit moment maakt de Belastingdienst veelvuldig gebruik van SBR voor gegevensuitwisseling van fiscale en financiële rapportages met organisaties. In 2016 werden er 18.4 miljoen berichten met SBR uitgewisseld met de Belastingdienst. Ook de KvK heeft SBR verplicht gesteld voor het deponeren van de jaarrekening. Vanaf dit jaar geldt die verplichtstelling al voor micro- en kleine ondernemingen.

Wat is SBR?
Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR worden gegevens eenvoudig hergebruikt voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Door standaardisatie biedt SBR veel voordelen: hergebruik van gegevens (dus minder werk), een betere kwaliteit van rapportages, minder fouten bij de verwerking van rapportages, het eerder ontdekken van fouten in rapportages en een snellere ontvangstbevestiging.

 Epsa 2017

Certificatie MVO-Prestatieladder

EBPI is al vanaf haar ontstaan bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De dienstverlening van EBPI is een schoolvoorbeeld van het groener maken van Nederland. Papieren gegevensstromen worden vervangen door digitale ketenberichten. Dus beperking van papiergebruik en beperking van vervuilend transport. In 2016 verwerkte EBPI al ruim 56 miljoen berichten en ruim 135 miljoen statusverzoeken. Naast het berichtenverkeer is EBPI ook intern actief op de People, Planet en Profit aspecten van MVO.

Omdat we trots zijn op onze resultaten is nu de stap gezet naar officiële certificatie in 2017. Daarvoor is de keuze gevallen op de Nederlandse organisatie MVO-Prestatieladder, welke op basis van ISO26000 een certificeerbare MVO-normenset heeft opgesteld. In juni 2017 heeft EBPI het MVO-P certificaat behaald.

 

Drie externe audits in 3 dagen!

Transfer ISO 9001 van Certiked naar BSI

Om externe audits te kunnen combineren heeft EBPI besloten om alle certificaten onder te brengen bij dezelfde certificerende instelling. Het ISO9001 certificaat is daarom overgeheveld van Certiked naar BSI. Op 14 maart 2017 heeft BSI daarvoor een Transfer audit uitgevoerd en daarin geconcludeerd dat de overheveling aan alle voorwaarden voldoet en dus per 14 maart is gerealiseerd. Op de website van EBPI is het ISO9001 logo van Certiked nu ook vervangen door het logo van BSI.

Transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm

EBPI heeft bij BSI aangegeven klaar te zijn met de overgang van de oude ISO9001 norm uit 2008 naar de vernieuwde ISO9001 norm uit 2015. Daarom heeft BSI aansluitend op de transfer-audit direct ook de transitie-audit uitgevoerd. Ook in deze audit heeft BSI geconcludeerd dat de transitie volledig goedgekeurd is, waardoor EBPI vanaf nu ISO9001:2015 gecertificeerd is.

Jaarlijkse controleaudit ISO 9001:2015 succesvol

Om het drieluik compleet te maken heeft BSI direct na de transitieaudit ook de jaarlijkse controleaudit uitgevoerd volgens de ISO9001:2015 norm. De conclusie van BSI is dat EBPI ook voor deze laatste audit geslaagd is en het ISO9001 certificaat ook het komende jaar gevoerd mag worden.

Drie intensieve dagen en veel waardering vanuit BSI over hoe EBPI omgaat met het gedachtengoed van kwaliteit en de gedegen manier waarop EBPI dat implementeert.

 

Dutch Blockchain Hackathon Aftermovie

 Video Miniatuur Ebpi

 

 

Team van EBPI naar de Nationale Blockchain Hackathon

Blockchain Hackathon

 

Den Haag - 17 januari 2017

Op 10, 11 en 12 februari is de Dutch Blockchain Hackathon 2017. Eén van de grootste en meest uitdagende hackathons van Europa op het gebied van de nieuwste internettechnologie, blockchain. Tijdens de hackathon lanceren tientallen teams prototypes voor nieuwe, baanbrekende toepassingen voor blockchain waarmee de samenleving en economie stukken slimmer kunnen worden georganiseerd. Als specialist op gebied van keteninformatisering heeft EBPI gekozen voor een strategisch partnership voor dit event. EBPI richt zich namelijk op de inrichting, verbetering en het beheer van geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vaardigt EBPI een team af om mee te doen aan deze driedaagse hackathon.

Vijf tracks

In Groningen worden in het weekend van 10 tot 12 februari honderden deelnemers gefaciliteerd met razendsnel internet en de nieuwste technologie van partijen als Microsoft, IBM, Ethereum, BigchainDB en Blockchain.com. Tijdens de hackathon werken de teams in één van de vijf tracks (internationaal handelen en ondernemen, toekomstige pensioenketen, energietransitie, digitale identiteit en overheidsdienstverlening). Per track is er een cash prijs van €10.000,- beschikbaar, waarvan €7.500,- voor de winnaar en €2.500,- voor de runner-up. Per track is er plaats voor tien teams (3 tot 8 deelnemers).

Unieke samenwerking

De hackathon wordt georganiseerd door het Nederlandse bedrijf DutchChain en ondersteund door een unieke samenwerking tussen publieke en private partners (Privaat: ING, Exact Software, APG, EBPI, 216 Accountants, Deloitte, Microsoft en IBM. Publiek: Ministerie EZ, Dutch Digital Delta, de Kamer van Koophandel, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Groningen, Provincies Drenthe en Groningen, Nationale Digicommissaris, Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank). Ook StartupDelta steunt de hackathon.

Krachten gebundeld

Voor het eerst bundelen ondernemers, software-ontwikkelaars, studenten, creatieven, interface designers en datawizards op dit gebied de krachten met specialisten van de Nederlandse overheid, toezichthouders, kennisinstellingen en grote bedrijven. Nooit eerder heeft een dergelijke grootschalige samenwerking rondom de ontwikkelingen van blockchain-technologie plaatsgevonden. Nederland toont zich met een dergelijk consortium wereldwijd in de kopgroep.

Blockchain: IT-revolutie

Blockchain belooft de grootste IT-revolutie sinds het internet te worden. In Nederland zijn zowel de overheid als grote ondernemingen serieus geïnteresseerd in de kansen die Blockchain biedt voor het oplossen van wezenlijke maatschappelijke uitdagingen. Wat als bureaucratie en paarse krokodillen worden uitgeroeid? Of identiteitsfraude de wereld uit wordt geholpen? Wat als we zelf kunnen gaan bepalen waar onze pensioengelden in worden geïnvesteerd, of waar en door wie onze energie wordt opgewekt en geleverd? Kunnen we onze overheidsdiensten aan de internationale gemeenschap aanbieden? Relevante vraagstukken in de huidige samenleving en economie waarvoor de blockchain technologie een oplossing lijkt te bieden. Het World Economic Forum plaatst Blockchain in de top zeven van technologieën die de meeste potentie hebben om de wereld radicaal te veranderen.

Kennisvoorsprong

Deelnemers krijgen, mede door de aanwezigheid en participatie van de samenwerkende partijen, een buitengewone kans op een aanzienlijke kennisvoorsprong in de ontwikkelingen en toepassingen van blockchain. Daarnaast vormt de Dutch Blockchain Hackathon 2017 de basis voor een informeel netwerk van deskundigen en pioniers. Inmiddels is ruim anderhalf miljard geïnvesteerd in blockchain bedrijven. Onderzoeken van o.a. Deloitte melden dat ook er de komende jaren, wereldwijd, vele miljarden in blockchain zullen worden geïnvesteerd. Voor landen en bedrijven die vooroplopen biedt dit kansen op extra groei.

Over de Dutch Blockchain Hackathon

De door DutchChain georganiseerde Dutch Blockchain Hackathon is de grootste in Europa, met een jaar lang durend innovatie programma en als hoogtepunt in februari 2017 een 3-daagse hackathon, waarbij met gezamenlijke slagkracht oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen met internationale potentie. Het doel van de hackathon is het ontwikkelen, verbinden, versterken en versnellen van kennis, oplossingen en het ecosysteem zelf, door gelijkwaardige samenwerking en kansen met en voor start- en scale-ups, studenten, MKB IT bedrijven en corporates, kennisinstellingen en overheidsorganisaties te creëren. Op deze manier kunnen de winnende oplossingen en gelijkwaardige concurrentie worden ingezet om de samenleving slimmer te organiseren. Het verbonden acceleratieprogramma helpt betrokken partners en winnende teams om hun oplossingen te implementeren op een schaalbare manier.